Tożsamość chrześcijańska i ludzka

   Prowadzący: Anna Puchała

/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x400/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dsc09680.jpg

/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x400/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dsc09954.jpg

/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x400/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dsc09460.jpg

   

Tożsamość chrześcijańska jest rzeczywistością, która sprawia, że CZŁOWIEK wierzący może nazywać się chrześcijaninem. Decyduje o tym jego żywy związek z osobą Jezusa Chrystusa, wyrażający się przez wyznanie wiary w Niego i zawierzenie Mu jako Panu i Zbawicielowi.

Być chrześcijaninem to nie tylko dar i łaska, ale również zadanie do spełnienia w całym życiu. Widziana w tej perspektywie, tożsamość chrześcijańska ma w sobie coś głęboko paschalnego: nie urzeczywistnia się przez koncentrację uwagi na sobie samym, lecz przez otwarcie ku drugim. Wzorem pozostaje sam Chrystus - Sługa. Samym rdzeniem tożsamości chrześcijańskiej jest przynależność do Chrystusa, zapoczątkowana łaską chrztu i przeżywana przez całe życie dzięki wierze zarówno w skali indywidualnej jak i zbiorowej. Tak rozumiana tożsamość jest duchowym zadaniem do spełnienia, nieustannym procesem nawracania się do Boga i Ewangelii Chrystusa.

BYĆ CHRZEŚCIJANINEM i BYĆ CZŁOWIEKIEM to dwie rzeczywistości, które się nie wykluczają, ale współistnieją ze sobą.

Dokąd zmierzam, gdzie idę ? Kim jestem ? Skąd przychodzę ? To pytania, które stawia sobie każdego dnia wielu z nas. Ty pewnie także !

Szukając odpowiedzi na te pytania spotykamy osobę Chrystusa, który nadaje nowe znaczenie ludzkim poszukiwaniom, który udziela odpowiedzi na nasze pytania. Jezus mówi: „ Ja jestem drogą, prawdą i życiem” ( J 14,6 ).

Chrystus Pan jest kluczem w naszych poszukiwaniach, kluczem do zrozumienia wielkiej i podstawowej rzeczywistości jaką jest człowiek. W Nim wszystkie pytania: o sens życia, godność, własną tożsamość znajdują głębsze odpowiedzi! Człowiek nie może sam siebie zrozumieć do końca bez Chrystusa.

Jeżeli pragniesz odnaleźć swoje miejsce, odkryć swoją wewnętrzną tożsamość, iść odważnie przez życie - zapraszamy Cię. Doświadczysz tu niesamowitej łaski z obdarowania dziecka Bożego, zajrzysz w głębię Twojego serca, gdzie Pan mówi do Ciebie: MÓJ UMIŁOWANY SYNU, MOJA UKOCHANA CÓRKO.

Skąd jestem, kim jestem, dokąd idę - w oczach Boga.

Na tej ścieżce można się spodziewać zajęć warsztatowych różnego rodzaju :)

Loading...