OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI ORAZ ZASADY KWATEROWANIA NA CZAS REKOLEKCJI KACWIN 2017

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, ważności rezerwacji, a także kwaterowania w miejscach noclegowych oraz porusza sprawy organizacyjne.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Jedna osoba może dokonać rezerwacji tylko na jedno nazwisko i imię, i może dokonać rezerwacji jednego miejsca hotelowego.
 2. Jeden adres mailowy może służyć do rezerwacji kilku osób ( tzn. rodzic może zarezerwować miejsce dla dziecka, ale musi podać w osobnym logowaniu dane dziecka, przy czym adres mailowy może być rodzica rezerwującego ).
 3. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez wybranie pokoju i wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej.
 4. Przed rezerwacją należy zapoznać się z filmem instruktażowym umieszczonym na stronie internetowej, a także z opisem poszczególnych ścieżek formacyjnych.
 5. Po dokonaniu rezerwacji i wypełnieniu formularza zgodnie z procedurą opisaną powyżej, system prześle na wskazany przez Państwa adres mailowy potwierdzenie rezerwacji.
 6. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt zaliczki w wysokości 100 zł całkowitej wartości rezerwowanego pobytu do dnia 15 maja  2017 r.
 7. Zadatek, o którym mowa powyżej , winien być uiszczony w formie przelewu bankowego z podaniem imienia i nazwiska osoby rezerwującej miejsce ( lub kilku osób ).
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie.
 10. Pozostałą cześć opłaty za rekolekcje należy wpłacić na poniższe konto do dnia 15 czerwca 2017 r. Wpłata może być dokonywana ratalnie ( np.: 1/2 pozostałej opłaty do 30 maja i pozostała 1/2 opłaty do 15 czerwca).
 11. Wpłaty ( zaliczka oraz pozostała kwota w wysokości zależnej od pensjonatu i dnia kwaterowania) prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 86124013721111001067242981 Adresat przelewu: Diecezja Kielecka Odnowa w Duchu Świętym. Tytuł przelewu: Kacwin 2017, imię i nazwisko uczestnika
 12. Opłata za rekolekcje ( zakwaterowanie, wyżywienie, rekolekcje )wynosi:
  • Dorośli ( powyżej 25 roku życia ) – 480 zł
  • Młodzież ( 13- 25 lat) – 400 zł
  • Dzieci starsze ( 4-12 lat ) – 360 zł
  • Dzieci małe ( 0-3 lata ) – 0 zł
 13. Dla osób kwaterujących się w pensjonacie Kinga ( czyli od dn. 15 lipca 2017 r. ) opłaty wynoszą odpowiednio:
  • Dorośli ( powyżej 25 roku życia ) – 450 zł
  • Młodzież ( 13- 25 lat) – 370 zł
  • Dzieci starsze ( 4-12 lat ) – 330 zł
  • Dzieci małe ( 0-3 lata ) – 0 zł
 14. Dla osób kwaterujących się w domkach Kinga ( czyli od dn. 15 lipca 2017 r., domki mają wyższy standard) opłaty wynoszą odpowiednio:
  • Dorośli ( powyżej 25 roku życia ) – 580 zł
  • Młodzież ( 13- 25 lat) – 500 zł
  • Dzieci starsze ( 4-12 lat ) – 460 zł
  • Dzieci małe ( 0-3 lata ) – 0 zł
 15. Termin zaliczka, zadatek, opłata za rekolekcje czy pozostała część kwoty użyte w niniejszym regulaminie stanowią darowiznę ( ofiarę – oblationes ) na działalność formacyjną przeprowadzaną przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji kieleckiej. Stanowi dar, dzięki któremu wierni kościoła katolickiego mogą korzystać z rekolekcji formacyjnych. Zbiórka ofiar nie jest nastawiona na zysk ( nie ma charakteru zarobkowego ) i zmierza do realizacji celów właściwych Kościołowi.
 16. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą o zmianę wybranego przez Państwa miejsca.
 17. Prosi się, by pokoje dwuosobowe oraz małżeńskie ( głównie w pensjonacie Kinga i w Nowym Harnasiu ) w pierwszej kolejności rezerwowane były przez pary małżeńskie i rodziny z dziećmi, a w drugiej kolejności przez grupy koleżeńskie.
 18. Ze względu na plac zabaw sugeruje się, by rodzice z dziećmi rezerwowali miejsca w pensjonacie Kinga.
 19. Zaleca się, by w miarę możliwości rezerwować w pierwszej kolejności miejsca wolne w pokojach, gdzie jest już ktoś zakwaterowany, aby maksymalnie wykorzystać miejsca hotelowe.
 20. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów i po uzyskaniu zgody organizatora.
 21. W trakcie dokonywania rezerwacji rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
 22. Każdy opiekun niebędący rodzicem dziecka musi ze sobą posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie.Pobierz OŚWIADCZENIE
 23. Każdy uczestnik z grupy młodzieży ( bez względu na wiek ) musi posiadać ze sobą oświadczenie podpisane przez rodziców.Pobierz OŚWIADCZENIE
 24. Dokonanie rezerwacji oznacza niniejszego akceptację regulaminu.

II. ZAKWATEROWANIE  

 1. Zakwaterowanie na czas rekolekcji możliwe będzie od godziny 14.00 w piątek 14 lipca 2017 r., a zakończy się o godzinie 14.00 w sobotę 15 lipca 2017 r.
 2. Zakwaterowanie do Pensjonatu Kinga możliwe będzie od 15 lipca 2017 r. od godz. 12.00 ( sobota ), pozostałe pensjonaty ( Harnaś Nowy, Harnaś Stary, John) będą kwaterować rekolekcjonistów od 14 lipca 2017 r. ( piątek) od godz. 14.00.
 3. Przy kwaterowaniu najlepiej mieć ze sobą potwierdzenie rezerwacji.
 4. Za każdy pensjonat odpowiedzialna będzie wyznaczona osoba, która dokona zakwaterowania. Ta osoba będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne w danym pensjonacie.
 5. Na każdym budynku dodatkowo w celu ułatwienia przez pierwsze dwa dni będą wisiały listy z nazwiskami i numerami pokoi oraz zdeklarowaną przy rezerwacji ścieżką formacyjną.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Rekolekcje trwają od 14 do 22 lipca 2017 r. w Kacwinie.
 2. Najświętszy Sakrament wystawiony będzie w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Nowym Harnasiu na salce w dole budynku od dnia 14 lipca po popołudniowej Eucharystii.
 3. Pierwsze spotkanie w ścieżkach odbędzie się 15 lipca 2017 r. w godzinach dopołudniowych, zaś pierwsza wspólna Eucharystia tego samego dnia w godzinach popołudniowych.
 4. Dzień 14 lipca 2017 r. jest dniem bez posiłku. Posiłki będą wydawane od dnia 15 lipca 2017 r. od śniadania.
 5. Posiłki będą spożywane miejscach noclegowych w przypadku Pensjonatu Kinga, Harnaś Nowy, Harnaś Stary. Osoby nocujące w Pensjonacie John będą stołować się w Johnie ( śniadania, kolacje ) i w sąsiedztwie ( obiady).
 6. W kwestii spraw organizacyjnych prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z osobami odpowiedzialnymi za pensjonaty lub liderami naszych wspólnot, a w drugiej kolejności z ks. Andrzejem Drapałą.
Loading...